Kontakt

Kampanjen drivs av Region Jämtland/Härjedalen, Landstinget Västernorrland, Västerbottens läns landsting och Norrbottens läns landsting med ekonomiskt stöd från Regionalt cancercentrum Norr.

Frågor om kampanjen och material: Iwona Jacobsson, se nedan

Kontaktuppgifter till styrgruppen för START-kampanjen

Landstinget Västernorrland
Folkhälsoplanerare, projektsamordnare för START!
Iwona Jacobsson
Enheten för Folkhälsa och Vårdval
Landstingsstaben hälso- och sjukvård
Telefon: 0620-194 55, 070-58 68 555
E-post: iwona.jacobsson@lvn.se
www.lvn.se

Västerbottens läns landsting
Hälsoutvecklare Cecilia Edström
Folkhälsoenheten
Staben för verksamhetsutveckling
Telefon: 090-785 71 85, 070-270 04 52
E-post: cecilia.edstrom@vll.se

Johanna Nordström
Folkhälsoenheten
Staben för verksamhetsutveckling
Telefon: 072-718 72 13
E-post: johanna.nordstrom@vll.se
www.vll.se

Norrbottens läns landsting
Folkhälsostrateg, Med Dr
Margareta Eriksson
Folkhälsocentrum, Utvecklingsavdelningen
Telefon: 0920-284180, 070-6684101
E-post: margareta.eriksson@nll.se
www.nll.se


Region Jämtland/Härjedalen
Anna Nilsson
Utvecklingsenheten
Telefon: 063-14 75 73
E-post: anna.v.nilsson@regionjh.se
www.regionjh.se